Acatistul Acoperământul Maicii Domnului

„Troparul, glasul al 4-lea

Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuind, umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu, și căutând către prea cinstită icoana ta cu umilință grăim: Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ, și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

Condac 1:

Împărătesei celei alese mai înainte de veci, Împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica cea din Vlaherne și se ruga pentru cei din întuneric, acesteia și noi, cu credință și cu umilință, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

Citeste acatistul

Acoperămâtul Maicii Domnului – Rugăciunea care ajută în orice situație

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ. Și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstorilor noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; soților, dragoste și înțelegere; fiilor, ascultare; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Citeste rugaciunea

Icoana Acoperământul Maicii Domnului

Icoana Acoperământul Maicii Domnului aduce laolaltă două evenimente desfășurate în vechea biserică din Vlaherne din Constantinopol. Icoana o înfățișează pe Născătoarea de Dumnezeu stând deasupra credincioșilor, cu mâinile ridicate la rugăciune. În jurul Ei sunt înfățișați mai mulți îngeri.

În partea dreaptă a icoanei apar, de regulă, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său Epifanie, care a văzut-o pe Maica Domnului în biserica din Vlaherne. Alături de ei sunt pictați cei doisprezece Apostoli, episcopi, sfinte femei, monarhi și mucenici, în timp ce Maica Domnului își întinde maforionul asupra credincioșilor.

În icoană este reprezentant și Sfântul Epifanie care face un gest de uimire în momentul în care o vede pe Maica Domnului.

Sub imaginii Maicii Domnului este reprezentat un tânăr sfânt pe nume Roman Melodul, care este îmbrăcat într-un stihar diaconesc. El ține în mâna stângă un manuscris desfășurat, pe care este scris textul condacului în cinstea Născătoarei de Dumnezeu care se cântă la Nașterea Domnului.

Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului

Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului are loc în amintirea arătării Maicii Domnului în biserica din Vlaherne. În data de 1 octombrie 911 se făcea priveghe în respectiva biserică pentru salvarea cetății care fusese asediată. La patru dimineața s-a arătat Maica Domnului în fața poporului, a stat în văzduh și s-a rugat cu lacrimi. Sfântul Acoperământ era ținut în mâini deasupra capetelor credincioșilor. În jurul ei se aflau apostoli, sfinți și mucenici.

Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos i-a zis ucenicului său Epifanie: „O vezi pe Împărăteasa și Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?”. Epifanie a răspuns: „O văd, Părinte, și mă minunez!”.

Acesta a fost evenimentul pe care Biserica de astăzi îl prăznuiește. Sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului ne amintește că în momentele grele putem primi prin rugăciune ajutor de la Maica Domnului.

FAQ:

Q: Pentru ce se citește Acatistul Acoperământul Maicii Domnului?

A: Credincioșii pot citi Acatistul Acoperământul Maicii Domnului în orice zi, mai ales în situațiile grele când au nevoie de ajutor divin. 

Q: Unde se află Icoana cu Acoperământul Maicii Domnului?

A: Icoana cu Acoperământul Maicii Domnului se află la Biserica Maicii Domnului din Vlaherne (Turcia).

Q: Ce sărbătoare este pe 1 octombrie?

A: Pe 1 octombrie este Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, când se cinstește arătarea Preasfintei Fecioare Maria în secolul al X-lea în Biserica din Vlaherne. 

Surse: orthodoxwiki, crestinortodox.ro, doxologia.ro

[]
× Cu ce putem să vă ajutăm?