Iisus Hristos: Viața lui Iisus

Iisus Hristos este considerat drept fondatorul și figura centrală a creștinismului, fiind unul dintre simbolurile culturii occidentale. Majoritatea bisericilor creștine Îl recunosc drept Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel vestit din Vechiul Testament și al doilea personaj al Trinității creștine.

Când s-a născut Iisus

Iisus Hristos s-ar fi născut în jurul anului 5 înaintea erei noastre. Evangheliile lui Matei și Luca, dar și Evanghelia după Toma menționează ca loc al nașterii lui Iisus orașul Betleem Efrata. Ziua nașterii Mântuitorului este sărbătorită pe 25 decembrie de toți credincioșii, data fiind fosta sărbătoare romană a solstiţiului de iarnă transformată în Ziua Mântuitorului.

Arhimandritul Teofil Lefter susține că Nașterea Domnului a avut loc în toamna anului 5 înaintea erei noastre, fiindcă în anul 4 decedase Irod cel Mare, regele Iudeei.

Viața lui Iisus – fiul lui Dumnezeu

Despre viața lui Iisus nu se știu prea multe. Evanghelistul Luca susține că Mântuitorul era un copil bine educat și inteligent, realizând mai multe minuni. 

Ceea ce se știe exact este momentul în care a fost botezat de profetul și vărul Său Ioan Botezătorul, în râul Iordan. Luca a scris despre acest eveniment important. Se spune că în acel moment s-a deschis cerul și s-a coborât Duhul Sfânt sub chip de porumbel, prin care Dumnezeu a transmis mesajul conform căruia Iisus este fiul Său cel iubit. 

După acest moment, Ioan Botezătorul i-a îndemnat pe cei doi ucenici ai Săi, Andrei și Filip, că Iisus este „Mielul lui Dumnezeu” și au primit misiunea să-L urmeze în pustietate. Mântuitorul a plecat într-o lungă călătorie unde a ținut post timp de 40 de zile, perioadă în care a mers prin deșert. Au existat trei momente în care a fost ispitit de Satana. 

Prima dată diavolul l-a tentat să transforme pietrele în pâine, iar a doua oară a încercat să-L convingă să preia conducerea mai multor imperii din împrejurimile deșertului. A treia ispită a fost când Satana L-a îndemnat pe Iisus să se arunce de pe un templu pentru a fi salvat de Dumnezeu. Dar Iisus l-a refuzat de fiecare dată și și-a arătat devotamentul față de tatăl Său, Dumnezeu.

Alte momente importante din viața lui Iisus au mai fost predicile din Galileea și Iudeea. În acele momente Mântuitorul a realizat mai multe minuni. Una a avut loc în Cana Galileii, când a transformat apa în vin. Apoi a vindecat un om paralizat, iertându-l de toate păcatele.

Când a fost răstignit Iisus

Sfârșitul vieții lui Iisus a avut loc în Ierusalim. Mântuitorul a intrat în oraș călare pe un măgăruș alături de ucenicii Săi, fiind întâmpinat triumfal de mulțimea de oameni ce purtau crengi și salcii. Iisus era venerat de mai multe persoane, iar acest lucru a stârnit furia autorităților romane. Preoții Iudeei, sub conducerea marelui Caiafa, i-au cerut lui Pilat din Pont să-l judece pe Iisus, deși acesta era nevinovat.

Iisus Hristos a fost trădat într-o noapte de Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii săi, care L-a vândut pentru treizeci de arginți preoților ce îi doreau moartea din invidie. 

Procesul lui Iisus a început când a fost trimis la Caiafa, unde era întâmpinat de mai mulți martori mincinoși, inclusiv foști ucenici ai Săi. Într-un final Caiafa îl găsește vinovat pe Iisus care este acuzat de blasfemie. Această infracțiune era pedepsită cu moartea în legea ebraică. 

Fariseii l-au acuzat pe Iisus în fața lui Pilat de faptul că a încercat să pornească o răscoală împotriva împăratului, că a oprit plata birului Cezarului și pentru că se tot proclama drept fiul lui Dumnezeu. 

Bătrânii orașului și arhiereii au stârnit furia mulțumii de oameni, iar Iisus Hristos a fost răstignit într-o zi de vineri. Evanghelistul Ioan susține că în acea zi se pregătea sabatul evreiesc de Paște.

Unde a fost răstignit Iisus

Potrivit evangheliilor, după ce a fost condamnat la moarte Iisus și-a purtat crucea până pe Dealul Golgota împreună cu alți doi condamnați. În timp ce și-a dus crucea I s-a arătat Sfânta Veronica care i-ar fi șters sudoarea și sângele provocat de cununa de spini.

După ce a ajuns pe Dealul Golgota, Iisus a fost răstignit pe o cruce pe care erau scrise inițialele I.N.R.I (Iisus Nazarineanul Regele Iudeilor). Crucea lui Iisus a fost înălțată în văzul tuturor, timp în care evreii și soldații romani Îl batjocoreau. În momentul răstignirii s-au aflat și Fecioara Maria, mama Sa, dar și Ioan (ucenicul său). 

Maria a început să plângă, iar Iisus l-a rugat pe Ioan să aibă grijă de mama sa și să o ducă acasă pentru a nu suferi mai mult. În jurul orei trei după-amiaza Iisus a strigat cu glas tare Tatălui Său că și-a îndeplinit sarcina pe Pământ, iar Duhul Sfânt poate să plece din corp. La câteva momente după ce a murit pământul s-a cutremurat și soarele s-a întunecat, potrivit evangheliei după Matei.

La trei zile după ce a murit, Iisus Hristos a înviat în prima zi a săptămânii – duminica. El s-a arătat Mariei Magdalena și celorlalți apostoli de mai multe ori. 

Iisus Hristos pe cruce

Iisus Hristos, în momentul în care a fost răstignit, a rostit șapte fraze în care și-a arătat umanitatea Sa.

„Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Luca 23, 24) – Mântuitorul s-a rugat pentru cei care-L lovesc şi batjocoresc.

„Femeie, iartă fiul tău”. Apoi I-a zis lui Ioan: „Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine” (Ioan 19,26-27) – Iisus i-a încredințat apostolului Ioan grija pentru Maria, Maica Domnului.

„Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în Rai”(Luca 23, 39-43) – sunt cuvintele spuse de Iisus unuia dintre tâlharii care au fost răstigniți alături de El.

„Eli, Eli, lama sabahtani, care se tălmăceşte: Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit” ( Matei 27, 46) – este momentul în care Iisus a comunicat cu Dumnezeu-Tatăl din postura de Fiu al Omului.

„Mi-e sete” – sunt cuvintele lui Iisus care împlinesc profețiile din Vechiul testament, în care a mărturisit că a fost adăpat cu oțet.

„Săvârşitu-s-a” – în loc de apă, Iisus a primit oţet din partea celor care L-au condamnat.

„Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu”. Apoi acesta a zis: „Şi-a dat duhul” (Luca 23, 46) – ultimele cuvinte ale lui Iisus înaintea morţii a arătat că Fiul și-a încredințat „duhul” Tatălui.

Ce s-a întâmplat cu crucea lui Iisus

După ce Iisus Hristos a fost dat jos de pe Sfânta Cruce, aceasta a fost aruncat într-o cisternă din apropiere care era săpată în piatră. În timp cisterna s-a defectat și oamenii au început să arunce gunoaie. La aproape trei secole de la eveniment, în anul 326, mama împăratului Constantin cel Mare, Elena, le-a poruncit ucenicilor să găsească crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul.

Au urmat mai multe luni de săpături în jurul Ierusalimului, iar Sfânta Cruce a fost găsită în cele din urmă, fiind deosebită de cele ale altor condamnați răstigniți prin puterea tămăduitoare pe care o avea asupra celor bolnavi.

Bucăți din Sfânta Cruce au ajuns la mai multe biserici din întreaga lume, iar o bucată a fost așezată în Biserica Învierii din Ierusalim, sfințită în ziua de 13 septembrie 335.

Acatistul Domnului Iisus Hristos

„Condac 1: Glasul al 8-lea:

Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne!

Citeste acatistul

FAQ:

Q: Când a murit Iisus Hristos?

A: Mântuitorul ar fi fost crucificat într-o zi de vineri, 3 aprilie, în anul 33, pe Dealul Golgota.

Q: De ce a fost răstignit Iisus Hristos?

A: Iisus Hristos a fost răstignit după ce a fost acuzat de blasfemie de preoții Iudeei.

Q: La ce vârstă a fost răstignit Iisus Hristos?

A: Iisus Hristos a fost răstignit pe Dealul Golgota la vârsta de 33 de ani.

[]
× Cu ce putem să vă ajutăm?